Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Ученици от ПГИМ „Йордан Захариев" на гости на Административен съд- Кюстендил

administrativen

Ученици от единадесетите класове на ПГИМ „Йордан Захариев" - Кюстендил и техни преподаватели участваха в организирана от Административен съд - Кюстендил лекция на тема: "Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Съдебната власт в Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в Република България. Професията „Съдия". Как се става съдия - изисквания, според Закона за съдебната власт. Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България".

Лектор по темата бе заместник-председателят на Административен съд-Кюстендил съдия Даниела Петрова, която успя да спечели вниманието на присъстващите гимназисти, като ги запозна със структурата на съдебната система в Република България и по-конкретно за специализираните съдилища. Най-голям интерес учениците проявиха към съдийската професия и качествата, които трябва да притежава съдията.

Срещата бе във връзка с реализиране на съвместна Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през учебната 2016/2017 год.

С оглед проявения интерес от учениците и преподавателите, до края на Програмата ще бъдат организирани още две лекции, за което са ангажирани и други съдии от Административен съд - Кюстендил, съобщиха за Дарик от съда.

Целта на образователната програма е обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

Доброволците от ПГИМ“Йордан Захариев“ с грижа за околната среда

 

            Поредната среща на учениците от ПГИМ “Йордан Захариев“ с потребители на Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“. Този път поводът беше засаждане на растения от вида Американски червен дъб в района на Кюстендилския драматичен театър.
            Използвахме възможността и да поиграем боча - спорт, който се очаква да бъде включен в следващите Параолимпийски игри.
Нашите приятели от Дома ни очакват и за Коледните празници. Готвим изненади!
            Мероприятията се отразяват от участниците в клуб „Фотография и реклама“.

111

 

2222

33333

44444

 

 

Забравен и самотен … ?

       В Банската градина има паметник, пред който много, много рядко някой поставя цветя. Поколения малки кюстендилчета са играли край СЪРНИЧКАТА, но те и наследниците им едва ли са запомнили чий бюст-паметник се е сгушил под плачещата черница.

        Кюстендил е сред малкото градове, които са увековечили името на Яворов. Гордеят се с това Поморие, София, Гоце Делчев, столицата на Армения – Ереван. Дело на скулптора Григор Агаронян, бюст-паметникът в нашия град е копие на този в Борисовата градина.

     На 1 ноември ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ посадиха цветя пред паметника на Яворов. За тях не беше просто един неучебен ден, а празник, ден за почит към нашите книжовници, борци и писатели.

1

 

3

 

5  2  

Ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ с престижно класиране на Национално състезание по природни науки и екология

               Учениците от дванадесети клас в ПГИМ – Робърт Ананиев и Мариана Котова -    се представиха успешно на Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе на 15 и 16 октомври 2016 година в град Сопот. Компетентно жури от уважавани университетски преподаватели, специалисти по природни науки, оцени проекта им „Баланс на хормоните, баланс на живота” с оценка Отличен (5.75). Ръководител на учениците е учителят по биология г-жа Силвия Русимова.

               За работата си учениците казват: „Основната цел на нашия проект е да докажем връзката между правилно формулираните цели в живота на младите хора и стимулиране образуването на хормони на щастието. Чрез реализираните дейности по проекта, да осъзнаем, че щастието е химична реакция, която протича непрекъснато с различна интензивност при активното участие на много хормони.“

 „Използвахме методът Smart, който твърди, че постигането на целите зависи от тяхното формулиране, и първата крачка към успеха са правилно определените цели. SMART целите са умни цели. Приложихме и Моделът GROW (,,Растеж”), създаден като модел на ефективни въпроси, с отворен характер, които способстват осъзнаване и като следствие отговорност.”

      На същото състезание висока оценка получи и дванадесетокласничката на ПГИМ Теодора Новкова, която участва в екип с ученичка от ПМГ с проект „Проучване на алпийския тритон в Осогово” -  Отличен (5.50).

            Получената  отлична оценка може да бъде използвана за прием във висши учебни заведения в София, Пловдив, Бургас и Благоевград.

    1000 стипендии

За учебната 2016/2017 година шестима ученици от ПГИМ " Йордан Захариев“ спечелиха годишна стипендия от националния конкурс на фондация „Комунитас"-проект „1000 стипендии". Стипендията се състои ог финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги.

     С „Основна стипендия“  са:   Робърт Галинов Ананиев от 12 г клас в област История, Антон Валентинов Станков от 10 г клас в област Химия, Райна Юриева Емилова от 12 д клас в област Филисофия.

    Трима ученици са с „Поощрителна стипендия“ – Ивета Красимирова Николова в област Биология, Мария Димитрова Спасова в област Химия, Бетина Миленова Божичкова в област Езикознание.

   Спечелените стипендии са награда за положените усилия от учениците и техните учители по посочените предмети.