Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Информация

за свободните места в ПГИМ "Йордан Захариев", прием в 8 клас за учебната 2023/2024 към 07.09.2023г.

В специалност "Икономическа информатика" - код 4820101 - 1 свободно място.

В специалност: “Икономика и мениджмънт” – код 3451204 - 1 свободно място.

 

     С гордост ви съобщаваме, че г-жа Диляна Боева бе удостоена с почетната награда „Неофит Рилски“. Това е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България.

     Учредено през 1996 г., по традиция се връчва на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

    Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

     Честито, г-жо Боева!

 

Може да бъде изображение с 6 души и текст, който гласи '24 май ден светите братя кирил методий, на българскат азбука, просвета куатура ина лавянската книжовност'

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ДАТИ

12 “А” клас - специалност “Икономическа информатика”

  1. специалност „Икономическа информатика“, професия „Икономист - информатик” – ХІІ „А” клас - дневна и самостоятелна форма- стая 202 на 23.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.
  2. специалност „Икономическа информатика - дневна и самостоятелна форма на обучение“, професия „Икономист - информатик” – ХІІ „А” клас- стая 201 на 26.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ПРАКТИКА.

12 “Б” клас - специалност “Икономика и мениджмънт”

  1. специалност „Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист” – ХІІ „Б” клас - дневна и самостоятелна форма на обучение - стая 203 на 23.05.2023 г. с начален час 13.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.
  2. специалност „Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист” – ХІІ „Б” клас - дневна и самостоятелна форма на обучение - стая 201 на 29.05.2023 г. с начален час 08,30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ПРАКТИКА.

 12 “В” клас - специалност “Оперативно счетоводство”

  1. специалност „Оперативно счетоводство”, професия „Оперативен счетоводител” – ХІІ „В” клас - стая 204 на 23.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.

2.специалност „Оперативно счетоводство”, професия „Оперативен счетоводител” – ХІІ „В” клас - стая 202 на 26.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ПРАКТИКА.

12 “Г” клас - специалност “Бизнес администрация”

  1. специалност „Бизнес администрация”, професия „Офис - мениджър” – ХІІ „Г” клас - дневна и индивидуална форма на обучение - стая 205 на 23.05.2023 г. с начален час 13.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.

       2. специалност „Бизнес администрация”, професия „офис - мениджър” – ХІІ „Г” клас - дневна и индивидуална форма на обучение-  стая 202 на 29.05.2023 г. с начален час 08,30 часа.ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ              ПРАКТИКА.

ПОКАНА

ПГИМ „Йордан Захариев“ кани представители на бизнеса и науката за включване в изпълнението на Дейност 2: Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“.

Желаещите трябва да имат поне 3 години професионален опит. Най-късно до 16:00 на 05.05.2023 следва да представят в канцеларията на училището автобиография и документ, удостоверяващ професионалния опит.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“ 2023 г.

Untitled.jpg

Кристиян Борисов от 12-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ беше класиран за участие на националния кръг на състезанието по предприемачество „Най-добра бизнес идея“ със своята идея за контейнер за смет с автоматично сортиране на отпадъците „Чисто и зелено“/„Clean and green“. Ръководител на Кристиян е преподавателят по предприемачество Диляна Боева.

На националния кръг,  който се проведе от 27 до 29 март 2023 г. в НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев, бяха класирани двадесет и четири иновативни бизнес идеи на ученици от професионалните гимназии по икономика в страната. Участниците бяха разпределени на случаен принцип в шест екипа. Екипите генерираха бизнес идеи по темата „Предприемачество в изкуството.“ Предложенията бяха оценявани от жури, в което участваха представители на катедра „Предприемачество“ в УНСС, Асоциацията на застрахователните брокери, Джуниър Ачийвмънт България, бизнесът и общината в гр. Гоце Делчев.

Екипът на Кристиян представи и защити аргументирано идеята си за дигитална четка за рисуване, която работи бързо и прецизно, може да рисува  с три различни ширини на рисунъка, да се почиства лесно със специално създаден за нея разтвор от екологично чисти продукти. Журито класира идеята на трето място в отборното класиране.

За представянето си Кристиян получи медал, сертификат за участие и много подаръци. А УНСС признава оценка отличен /6,00/ за кандидатстване в специалност „Предприемачество“.

https://infomreja.bg/uchenik-ot-pgim-v-kiustendil-s-medal-ot-nacionalno-systezanie-po-predpriemachestvo-130794.html

CCI_000022.jpg