Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Участие на ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ по програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 1 „Образователна мобилност на граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“, проект „Европейска кариера за професии с бъдеще“.

 2 1

Група от 32 ученика и 4 учители участваха в проекта, който се  проведе през периода от 21.08.2021 г. до 07.09.2021 г. в град Виланова и ла Желтру, Каталуния. По време на практиката си учениците имаха много дейности свързани с посешения на startup компании и лекции на тема: добри управленски практики в публичната администрация; добри управленски практики в частните компании; ролята на мениджъра по време на пандемия. Те имаха възможност да приложат наученото при изпълнението на своите проекти.

Цялата практика и обучение се осъществи по метода Observation-Action-Reflection. Дейностите се основаваха на обмяна на информация и опит с мениджъри и служители, наблюдение, делегиране на отговорности, изпълнение и проверка на груповите и индивидуалните задания и предизвикателства. Междукултурната комуникация с хората, с които се запознаха, им даде възможност да овладеят нови подходи, които могат да свържат с реалностите в България.

Уникална възможност имаха нашите ученици да се запознаят с историята, културата и традициите на Каталуния. Те посетиха град Барселона където разгледаха- Монтжуик, Саграда Фамилия, Катедралата на Барселона, Къщите на Гауди, парк „Гуел“, статуята на Колумб, стадиона Камп Ноу и пристанището.

В град Сиджис учениците посетиха исторически забележителности и се докоснаха до атмосферата на красивите испански плажове.

Всички дейности, които учениците извършиха, им помогнаха да усвоят нови знания за управление на администрацията и как една компания да бъде успешна.

През целия период на обучението работния език беше английски, което доведе до развитие на комуникативните умения и представяне пред публика на учениците.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с отпускане на стипендии за І-ви учебен срок на учебна 2021/2022 г., Ви уведомяваме:

Стипендии се отпускат след завършено основно образование.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование такова се придобива след завършен VII клас.

С прилагането на чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 328/21.12.2017 г., ще се запознаете от документите поставени на таблата във фоаето на третия етаж от централния вход на сградата.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за месечна стипендия може да получите от    касиера или главния счетоводител на училището.  

За социални стипендии - Месечният доход на член от семейството да бъде до 650.00 лв. включително за периода м.04-м.09.2021г./или м.03-м.08/ , но задължително да бъде уточнено, че трудовите възнаграждения се изплащат следващ месец и успех от 4,50 до 5,49

За отличен успех – от 5,50 до 6,00

За сираци -  заявление и копие от смъртен акт

За ученици с ТЕЛК – заявление и копие от решение на ТЕЛК.

Срокът за подаването на документите за получаване на всички видове стипендии по чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 33 e от 20.09.2021 г.  до 11.10.2021г включително.

Комисията съставена със Заповед № 408 от 03.12.2018 г. във връзка с чл. 8 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 год. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще разгледа подадените документи до 20.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.09.2021 г.(четвъртък) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за VIII клас.

На 17.09.2021 г. (петък) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за IX и X клас.

На 20.09.2021 г. (понеделник) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за XI и XII клас.

 

На 17.09.2021 г. (петък) и на 20.09.2021 г. (понеделник) от 9.40 до 10.00 часа ще се проведе борса за учебници.

Откриване на учебната година

funny bell 345

Тържественото откриване на учебната 2021-2022 година за новоприетите ученици ще се състои на 15.09.2021 г. от 10.00 часа в училищния двор. 

Учениците от 9., 10., 11. и 12 клас от 10.30 часа в класните стаи.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО СТАИ
ЗА 15.09.2021 Г.
VIII КЛАС ОТ 10.00 ЧАСА
IX – XII КЛАС ОТ 10.30 ЧАСА

VIII “A” КЛАС		СТАЯ 101 	Милка Йорданова
VIII “Б” КЛАС		СТАЯ 102 	Бисер Маринов
VIII “В” КЛАС		СТАЯ 103 	Елка Коларска
VIII “Г” КЛАС		СТАЯ 104 	Светлана Жекова

IX “A” КЛАС		СТАЯ 202	Антоанета Десподова
IX “Б” КЛАС		СТАЯ 204	Емилия Атанасова
IX “В” КЛАС		СТАЯ 205	Мария Кирилова
IX “Г” КЛАС		СТАЯ 206	Силвия Васева

X ”A” КЛАС		СТАЯ 402	Лиляна Шипарова
X ”Б” КЛАС		СТАЯ 301	Десислава Спиридонова
X ”В” КЛАС		СТАЯ 105	Милена Димитрова
X ”Г” КЛАС		СТАЯ 303	Даниела Тодорова

XI „А“ КЛАС		СТАЯ 305	Славянка Борисова
XI „Б“ КЛАС		СТАЯ 306	Мирослава Игова
XI „В“ КЛАС		СТАЯ 201	Диляна Боева
XI „Г“ КЛАС		СТАЯ 106	Албена Манастирска

XII „А“ КЛАС		СТАЯ 403	Георги Цанков
XII „Б“ КЛАС		СТАЯ 203	Румяна Кирилова
XII  „А“ КЛАС		СТАЯ 302	Биляна Хриестова
XII  „Г“ КЛАС		СТАЯ 304	Илиян Флорев