Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Ученици от ПГИМ със стипендии на фондация Комунитас

В тазгодишното класиране на фондация Комунитас- проект 1000 стипендии, ПГИМ е представен от 3-ма свои възпитаници, преминали успешно двата кръга- есе и интервю,  в различни предметни области. Това са:

  Габриела Бисерова Николова- носител на основна стипендия в област Български език и литература.

               Антон Валентинов Станков - носител на поощрителна стипендия,  за втори път, в област Химия и опазване на околната среда.

            Венцислава Венциславова Георгиева- носител на поощрителна стипендия в област Философия.

                Отличното постижение на учениците е резултат от сериозната подготовка по общообразователни и икономически дисциплини, която са получили в ПГИМ. Това е пореден успех на ученици и учители от професионалната гимназия. Всички лауреати на стипендията са ученици в единадесети клас, специалност Данъчна и митническа администрация, класът с най- висок успех от курса на обучение и с най- голяма активност в разностранната извънкласна дейност на училището и младежките организации в град Кюстендил.

            Освен финансово изражение, стипендията дава  достъп до професионални консултации от изявени специалисти в заявената от стипендианта област, както и кредит за книги. В проекта участват и учители, които подпомагат ученика в учебния процесУчителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, те също получават финансов стимул и кредит за книги. Сред одобрените 68 учители от страната са Елка Коларска, учител по Философия и Силвия Русимова, учител по биология и химия в ПГИМ. 

Ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ с престижно класиране на Национално състезание по природни науки и екология

nspne1 

Ученичките от дванадесети клас в ПГИМ– Деница Живкова и Габриела Тончева- се представиха успешно на Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе на 25 и 26 ноември 2017 година в град Кюстендил. Компетентно жури от уважавани университетски преподаватели, специалисти по природни науки, оцени проекта им „Шифърът към летописната книга на гените” с оценка Отличен (5.50).

            За работата си учениците казват: „основната цел на нашия проект е да докажем, че ранната диагностика на наследствените заболявания, както за семейството, засегнато от проблема, така и за обществото, е от огромно значение. Тя се постига чрез методите на пренаталната диагностика. По този начин могат да се диагностицират около 60 молекулни болести. Важно е да се извърви пътя на медико - генетичното консултиране: точно поставяне на диагноза,  правилно определяне на генетичния риск, съвет за генетичната прогноза и изходите в създадената в семейството ситуация. Учениците цитират дyмите на началника на Националната генетична лабоpатоpия пpоф. Иво Кременcки „...ползата на генетичните изcледвания, е не само да доказват кои cме и откъде cме дошли, а диагноcтиката, пpофилaктиката и ефективното лечение на наследствените болеcти. Имаме над 7000 генетични болести, които cе пpедават c виcок pиcк, имаме 50 000 в Бългаpия, които cе нyждаят от помощ”. Проектът „Шифърът към летописната книга на гените” търси отговори на тези въпроси.

            „Проучихме литературни източници, запознахме се с в изследваната област. В процеса на целеполагане използвахме Методът Smart, който твърди, че постигането на целите зависи от тяхното формулиране, и първата крачка към успеха са правилно определените цели. SMART целите са умни цели. Приложихме и Моделът GROW (,,Растеж”), създаден като модел на ефективни въпроси, с отворен характер, които способстват осъзнаване и като следствие отговорност. Важно е въпросите да отговарят на интересите, следвайки  хода на мислите. Добър резултат от използването на модела Grow е появата на мисли и идеи, до които не е достигано досега.” Разгледаните от нас въпроси са актуални и интересни, защото като знания обхващат много науки – генетика, анатомия и физиология, биохимия, еволюция и др., а като възможност за приложение на наученото- усвоените знания ни помагат да почувстваме приемствеността в природата и да намерим своето място в нея” – споделят ученичките.

            Получената отлична оценка може да бъде използвана за прием във висши учебни заведения в София, Пловдив, Бургас и Благоевград.

 

nspne3

nspne3

УЧЕНИЦИ НА ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“ С ДЕБЮТ И НАГРАДИ ОТ ХVІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТЪР НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

20170308 133609

Театралната група на ПГИМ, сформирана по проект „Твоят час“, дебютира на ХVІІІ национален конкурс за ученически театър на испански език, провел се в залата на НАТФИЗ на 24.02.2017г. Под ръководството на Аделина Филипова учениците представиха съвременна испанска комедия и впечатлиха жури и публика със добро владеене на езика и артистични умения.
Учениците получиха сертификати и значки за дебют. Конкурсното жури присъди и две първи награди в категория Б, в която групата участва - за „Най-добро словесно изразяване на испански език в състав“ и „Най-добра второстепенна роля“ на Радмила Митова.

 

ВАЖНО!!!

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка

на ученици в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2017/2018 година

в ПГИМ „Йордан Захариев“ – град Кюстендил

 

Сесия

Време на провеждане

От ......... до..........

 

Ученици

Подаване на заявление за допускане до изпити

Стая

на провеждане на изпитите

Януарска

/редовна/

от 03.01.2018 г.

до 31.01.2018 г.

IX – XII клас

до 15.12.2017 г.

201

Априлска

/редовна/

от 09.04.208 г.

до 30.04.2018 г.

XII клас

до 30.03.2018 г.

201

Майска

/поправителна/

от 02.05.2018 г. до 17.05.2018 г.

XII клас

до 25.04.2018 г.

201

Юнска

/редовна/

от 04.06.2018 г. до 25.06.2018 г.

IX – XI клас

до 25.05.2018 г.

201

Юлска /поправителна/

от 02.07.2018 г. до 14.07.2018 г.

IX – XII клас

до 30.06.2018 г.

201

Август – септември

/поправителна/

от 27.08.2018 г. до 14.09.2018 г.

IX – XII клас

до 22.08.2018 г.

201

УЧЕНИЦИ ОТ ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“  БЯХА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И АДВОКАТИ В СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

S1

Ученици от десети и единадесети клас на ПГИМ „Й. Захариев“ участваха в симулативен съдебен процес - пресъздаване на съдебно заседание по наказателно дело с определен предмет на престъпление в деня на отворените врати в Районен съд – Кюстендил. Те разгледаха казус, свързан със случка в училище, като влязоха в ролята на съдии, прокурори, адвокати, вещи лица. Тази практика  е изключително полезна за професионалното ориентиране на младите хора и същевременно им дава житейски опит.

Като истински професионалисти те бяха подготвили участието си в процеса, по време на който бяха подпомагани от представители на Районен съд – гр.Кюстендил и Районна прокуратура гр. Кюстендил.

След като всички участници изложиха аргументите си участващият прокурор и адвокатът на защитата представиха  пледоариите си. Тричленният състав постанови своето решение, от което имаше и доволни, и недоволни.

Магистратите поздравиха участниците за доброто представяне и им пожелаха да ги видят като бъдещи колеги.

След края на процеса учениците имаха възможност да присъстват и на реален съдебен процес, който проследиха с интерес.

S2

 

S3