Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Утвърден план-прием за учебната 2021-2022 година

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  • • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  • • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 ПГИМ "Йордан Захариев" - домакин на НС "Турнир на младите физици"

logo NS TMFОт 07.02.2020 г. до 09.02.2020 г. в гр. Кюстендил се проведе Национално състезание „Турнир на младите физици“.

Домакин на състезанието бе ПГИМ „Йордан Захариев“.

Участваха 37 ученици, разделени в девет отбора - от гр. София, гр. Русе, гр. Перник и гр. Радомир.

На финала на турнира бяха допуснати четири отбора.

След оспорвана битка на първо място се класира отбор „Малък взрив“ от Американски колеж в гр. София с 51.3 точки. На второ място се класираха три отбора: „Гиртаб“ от СМГ „Паисий Хилендарски“ и ПЧМГ, „Не прави моята грешка“ от НПМГ "Акад. Л. Чакалов" и „Мистерио“ от ГПЧЕ "Симеон Радев" – Перник и СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Радомир, съответно 50.2, 47.4 и 46.4 т.

Председател на журито беше проф.д-р Евгения Бенова – СУ „Св. Климент Охридски“, членове бяха гл. ас. Асен Кюлджиев  - БАН , гр. София, Ваня Ангелова - Американски колеж, гр. София, Проф.дфн Виктор Иванов - СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, Иглика Асенова - СУ „Св. Климент Охридски“ , гр. София, Доц.д-р Йордан Маринов - ИФТТ-БАН, гр. София, Проф. дфн Мирослав Абрашев - СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, ас. Пламена Маринова - Лесотехнически университет , гр. София, гл. ас. д-р Тодор Богданов - Медицински университет , гр. София, Доц. д-р Христо Илиев - СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

Turnir1

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
 
№ по ред            
Трите имена на ученика Училище  Населено място  Област Клас Числов резултат
1 Георги  Захаринов ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Яхиново Кюстендил V 47 т.
2 Самуил Йорданов ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил Кюстендил V 39,5 т.
3 Теодор Божилов ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил Кюстендил V 56 т.
4 Кристина Маринова ОУ "Проф. Марин Дринов" гр. Кюстендил Кюстендил V 30 т.
5 Ваяна  Апостолова ОУ "Проф. Марин Дринов" гр. Кюстендил Кюстендил V 13 т.
6 Рая  Катранджийска ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Яхиново Кюстендил VI 35,5 т.
7 Йоана  Стоева ОУ "Евлоги Георгиев"  гр. Дупница Кюстендил VI 65 т.
8 Ивайла  Савова СЕУ "Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 32 т.
9 Димитър  Киков СЕУ "Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 46,5 т.
10 Гергана Станоева СУ "Христо Ботев" гр. Сапарева Баня Кюстендил VII 33 т.
11 Рая  Маврова СЕУ "Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 30 т.
12 Емил  Чомаков ОУ "Евлоги Георигев" гр. Дупница Кюстендил VII 38 т.
13 Карина Бурназка ПМГ "Проф. Еманиул Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VII 36,5 т.
14 Димитър Миленков ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил Кюстендил VII 27 т.
15 Божидара Златанова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 64,5 т.
16 Магдалена  Беловодска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 50,5 т.
17 Йоана Борисова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 66,5 т.
18 Райко  Борисов СЕУ "Христо Ботев"  гр. Сапарева Баня Кюстендил VIII 15 т.
19 Денита  Славева ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил IX 28,5 т.
20 Екатерина Чечева СЕУ "Свети Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил IX 44 т.
21 Андрей  Лумбев ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил IX 71,5 т.
22 Геро  Тодоров ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил IX 71 т.
23 Васил  Хандъров ПГ "Христов Ботев" гр. Дупница Кюстендил X 22 т.
24 Божидар Бодуров ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил X 37,5 т.
25 Денислав  Дашев ПМГ "Проф. Еманиул Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил X 44 т.
26 Гергана Герогиева ПМГ "Проф. Еманиул Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил X 44 т.
27 Виктория Ангелкова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил X 35,5 т.
28 Валентин  Христов ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 57,5 т.
29 Даниел  Кръстев ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 44 т.
30 Владимир  Мавров ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 32,5 т.
31 Иван  Бучов ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 38 т.
32 Ивана Иванова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 60,5 т.
33 Александър Котев ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 60,5 т.
34 Деница  Александрова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 46 т.
35 Ванеса Фудулска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 62 т.
 
 
 
ПРОТОКОЛ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ
ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ФИЛОСОФИЯ 2023 ГОД.
 
 
№ по ред            
Трите имена на ученика Училище  Населено място  Област Клас

Числов резултат

1 Емили  Асенова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 50 т.
2 Велизара  Стоева ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил Х 60 т.
3 Данина  Расулска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 40 т.
4 Ивона  Искренова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил 55 т.
5 Божидар  Бодуров ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил Х 70 т.
6 Ралица  Нешева ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 50 т.
7 Александра  Георгиева ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 60 т.
8 Ивана  Иванова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 70 т.
9 Александра Умленска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 45 т.
10 Деница  Александрова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 60 т.
11 Йоана  Венева ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 50 т.
12 Димана  Крумова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХII 65 т.
13 Яна Демиревска ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 45 т.
14 Ванеса Владимирова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 65 т.
15 Диана  Стоянова ПГ "Христо Ботев" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 40 т.
 
 
ПРОТОКОЛ
на класираните ученици от XII клас 
за областен кръг  на олимпиадата по БЕЛ за
 учебната 2022/2023 година "
VI група - ученици в XII клас

 

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Васил  Николов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "Б" 71 т.
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ
За явилите се ученици от VIII клас, IX клас и X клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ  - до 27.01.2023 г. 
Общински кръг                          "
IV група - ученици в VIII клас, IX клас и X клас 

 

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Ивайла  Сотириу ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "А" 23 т.
2. Ванеса Василева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 41 т.
4. Мира Такова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 23 т.
5. Раяна Петрова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 32 т.
6. Деница Чавдарова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 42 т.
7. Свилен  Ангелов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 28 т.
8. Борис  Йовчев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "В" 30 т.
9. Валентина  Цветкова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "В" 47 т.
10. Красимира Анастасова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 24 т.
11. Стефани Стефанова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 47 т.
12. Моника  Нинова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 32 т.
13. Габриела  Добрева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 6 т.
  Никол  Григорова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 46 т.
14. Ирена Боянова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 13 т.
15. Мадлен  Милчова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 28 т.
16. Ванеса  Гергова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 47 т.
17. Божидара Златкова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 42 т.
18. Габриела  Драганова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 37 т.
19. Валентин Василев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 27 т.
21. Никол  Любомирова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "Б" 31 т.
22. Божидара Тоева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "В" 25 т.
23. Йоана  Иванова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "В" 46 т.
24. Габриела  Кирилова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "В" 25 т.
25. Тереза Иванова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "В" 42 т.
26. Кристияна Димитрова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "Г" 43 т.
27. Станимира Котева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "В" 50 т.
28. Десислава Владимирова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "В" 43 т.
29. Лили Миланова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "В" 30 т.

 

V група - ученици в XI клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
Радина Петрова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XI "В" 63 т.
Юлиана Манева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XI "В" 42,5 т.
Виктория Стойнев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XI "Г" 49 т.

 

VI група - ученици в XII клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
Васил Николов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "Б" 71 т.

 

 

 

ПРОТОКОЛ
от резлутати от общински кръг на олимпиада по английски език на явилите се ученици
от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил

I група - ученици, които през настоящата учебна година са в VIII клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Борис Йовчев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "В" клас 76 т.
2 Красимира Анастасова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" клас 37 т.

 

II група - ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Габриела Драганова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IХ "А" клас 78  т.
2. Самира Наскова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IХ "Г" клас 8 т.

 

IV група - ученици, които през настоящата учебна година са в ХI клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Георги Георгиев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХI "Б" клас 39 т.
2 Ерик Христов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХI "Б" клас 34 т.
3 Иван Миланов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХI "Б" клас 52 т.

 

V група - ученици, които през настоящата учебна година са в ХII клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Васил Николов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХII "Б" клас 78 т.

 

 

ПРОТОКОЛ № 2
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, 
ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 2022 ГОД

 

№ по ред            
Трите имена на ученика Училище  Населено място  Област Клас Числов резултат 
1 Никол  Соколова СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 36 т.
2 Преслава  Русалиева СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 37 т.
3 Мила Светлинова ОУ "Евлоги Георгиев" гр. Дупница Кюстендил VII 60 т.
4 Божидара  Златанова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VII 53 т.
5 Райко  Борисов СУ "Христо Ботев" гр. Сапарева Баня Кюстендил VII 51 т.
6 Християна Чобанова СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 42 т.
7 Ива  Мутафчийска СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 34 т.
8 Йоана  Борисова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VII 59 т.
9 Ванеса Йорданова СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил X 36 т.
10 Валентин  Христов ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил X 55,5 т.
11 Ивана  Иванова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил X 44 т.
12 Деница Александрова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил X 36 т.
13 Йордан Стоилов  "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил XII 39 т.
14 Алекс  Георгиев ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил XII 59,5 т.
15 Димитър Киков СЕУ "Св. Паисий Хилендански" град Дупница Кюстендил  VI 42 т.
16 Геро  Тодоров ПМГ "Проф. Емануил Иванов" град Кюстендил Кюстендил VIII 71,5 т.
17 Микеле-Масимо Теничев ПГ "Христо Ботев" град Дупница Кюстендил IX 5 т.
18 Божидар  Бодуров ПГ "Христо Ботев" град Дупница Кюстендил IX 51 т.
19 Гергана  Георгиева ПМГ "Проф. Емануил Иванов" град Кюстендил Кюстендил IX 39 т.
20 Борис  Захариев ЕГ "Д-р Петър Берон" град Кюстендил Кюстендил IX 41,5 т.
21 Лидия Гюргина СЕУ "Св. Паисий Хилендански" град Дупница Кюстендил ХI 31 т.

 

 

 

 ПРОТОКОЛ № 2

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ 2022 ГОД. - КЮСТЕНДИЛ
№ по ред            
Трите имена на ученика Училище  Населено място  Област Клас Числов резултат
1 Ралица Нешева ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил Х 72 т.
2 Иван  Бучов ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил Х 60 т.
3 Ивана Иванова ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил Х 70 т.
4 Деница Александрова ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил Х 50 т.
5 Велизара Стоева ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил 43 т.
6 Божидара  Крумова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил Х 65 т.
7 Анна Илиева ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХII 70 т.
8 Христина  Джелепова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 55 т.
9 Кристина Петрова ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил ХI 55 т.
10 Мартина Николова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 40 т.
11 Александра  Стоилова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 55 т.
12 Александра  Умленска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 76,5 т.
13 Никола Станков ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХII 74 т.

 

 

           
  ПРОТОКОЛ
  За явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиадата по английски език              
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Ванеса Гергова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII клас 42 т.
2 Габриела Драганова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII клас 44 т.
3 Сиян Костадинов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IХ клас 56 т.
4 Васил Николов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХI клас 76 т.

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – 02.2022

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – 07.02.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 3

за резултатите на  явилите се ученици от олимпиадата по философия от VIII – XII клас - областен кръг

Област Кюстендил

№ по ред

Фиктивен №

Брой точки

(минимум 75)

1.

ЯНИС ЯКИМОВ

65 т.

2.

АННА ИЛЕВА

65 т.

3.

МИКЕЛЕ - МАСИМО  ТЕНИЧЕВ

60 т.

4.

МИШЕЛ ИВАНОВА

60 т.

5.

ЮЛИЯ НИКОЛОВА

50 т.

6.

ГЕРГАНА ПАРМАКОВА

50 т.

7.

ВАНЕСА ФУДУЛСКА

50 т.

8.

ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА

50 т.

9.

МИРЕЛА КЕНОВА

45 т.

10.

АЛЕКСАНДРА УМЛЕНСКА

45 т.

11

СИМОНА ГЕОРГИЕВА

45 т.

12.

БОЖИДАРА КРУМОВА

45 т.

13.

ИВАЙЛА КАРАКАШЕВА

40 т.

14.

БОЖИДАР БОДУРОВ

40 т.

 

Дата 12.02.2021 г.

Даниела Вучкова                                                                     Таня Динева

Председател на областната комисия                                                       Директор

 

 

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ - 2020 г. – ОБЛАСТЕН КРЪГ

Област

Населено място

Училище

Трите имена на ученика

Клас, в който се обучава ученикът

Брой точки

 
 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Александрина Гърленска

ХII

60 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Памела Александрова

XI

60 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Виктория  Нешева

XI

50 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Дебора  Анева

XI

50 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ПГИМ "Йордан Захариев"

Светослава  Николова

XI

50 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Гергана  Божидарова

ХII

45 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ПГИМ "Йордан Захариев"

Кристина  Христова

ХII

45 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ПГИМ "Йордан Захариев"

Кристина Велкова

Х

35 т.