Copyright 2022 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Утвърден план-прием за учебната 2021-2022 година