Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
           
  ПРОТОКОЛ
  за резултатите на явилите се ученици от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил  на общински кръг на олимпиадата по английски език учебна 2023/2024 г.                                                                                 
  I група - ученици, които през настоящата учебна година са в VIII клас
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Виктория  Вескова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 64 т.
2 Ивета Борисова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 61 т.
3 Наталия Симеонова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "В" 45 т.
4 Златомир Митков ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 36 т.
5 Цветелина Захариева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 38 т.

 

           
  ПРОТОКОЛ
  за резултатите на явилите се ученици от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил   на общински кръг на олимпиадата по английски език  учебна 2023/2024 г.                                                                                 
  II група - ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Борис  Йовчев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IХ "В"  79,5 т.
2 Божидара Попова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IХ "В"  11 т.
           
           
  ПРОТОКОЛ
  за резултатите на явилите се ученици от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил на общински кръг на олимпиадата по английски език учебна 2023/2024 г.                                                                                 
  III група - ученици, които през настоящата учебна година са в X клас
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Габриела  Драганова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "А" 75 т.
2 Василева Василева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "Г" 63 т.
           

 

           
  ПРОТОКОЛ
За явилите се ученици от VIII клас, IX клас и X клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ  -              до 26 януари 2024  г.
Общински кръг                          
  IV група - ученици в VIII клас, IX клас и X клас 
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Станислава Станимирова Венциславова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "А" 30 т.
2 Мария  Живкова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "А" 15 т.
3 Мелани Димитрова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "В" 37 т.
4 Йоана  Васева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 21 т.
5 Йоана Десподова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 27 т.
6 Ванеса  Иванова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 35 т.
7 Ивайла  Сотиру ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 8 т.
8 Ванеса Василева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "Б" 45 т.
9 Стефани  Стефанова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "Г" 40 т.
10 Ирена  Боянова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "Г" 41 т.
11 Моника  Нинова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "Г" 40 т.
12 Божидара  Златкова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "А" 41 т.
13 Ванеса Гергова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "А" 50 т.
14 Валентин  Василев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "А" 51 т.
15 Александър  Калайджиев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "Б" 37 т.
16 Никол  Любомирова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "Б" 38 т.
17 Божидара  Тоева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "В" 25 т.
18 Илона  Младенова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "В" 26 т.
19 Кристияна Димитрова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "Г" 29 т.
           

 

         
ПРОТОКОЛ
За явилите се ученици от XI клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ  - до 26 януари 2024  г.
Общински кръг                          
V група - ученици в XI клас
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
Десислава Владимирова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XI "В" 49 т.
Станимира  Котева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XI "В" 56 т.
Лили  Миланова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XI 28 т.

 

ПРОТОКОЛ
За явилите се ученици от XII клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ  - до 26 януари 2024  г.
Общински кръг                          
VI група - ученици в XII клас
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
Мария Симеонова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "А" 61 т.
Виктория Стойнев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "Г" 47 т.
Юлиана Манева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "В" 48 т.
Моника Ангелова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "А" 51 т.
Денислава  Златкова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "Г" 52 т.
Ивана Николова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "А" 57 т.
Йоана Андонова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "В" 30 т.