Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

На 12.09.2022г. от 18:00 ще се проведе родителска среща за VІІІа, VІІІб, VІІІв и VІІІг клас.