Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
Иновация по професионална подготовка за успешна реализация
На 29.04.2022 г. учители и ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ взеха участие в регионалния образователен форум „Креативност и иновации“ по НП „Иновации в действие“, чийто домакин беше ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев.
На форума иновативните училища от регион Югозападен (Благоевград, Кюстендил, Перник, София – област и София – град) представиха образователни иновации в различни области - дигитализация в образованието, позитивно образование, креативност и култура за иновации, интегративния подход в обучението, STEM образование и др.
На пленарната сесия нашият екип представи реализирана в гимназията „Иновация по професионална подготовка за успешна реализация“, която се провежда с учениците от XI-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“. Те ще бъдат първите от тази специалност, които ще положат втори задължителен ДЗИ по професионална подготовка. Обучението по „Счетоводство на предприятието“ в часовете по разширена професионална подготовка по изготвена и реализирана с участие на бизнеса учебна програма, обсъждането на реални икономически казуси и включените допълнителни предмети „Трудово право“ и „Социално осигуряване“ ще позволят да бъде постигната практическата насоченост на обучението, към която се стремим. Постигнатите резултати на ДЗИ през учебната 2022/2023 г. ще бъдат важен индикатор за изпълнението на проекта.
Иновацията дава възможност бизнесът да планира и участва в подготовката на икономически специалисти с комплексни знания и умения и установява добри практики за успешно партньорство между професионалното образование и бизнеса.
 
280031777_133664565917495_6370337077918581432_n.png