Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ID.png    ИНОВАЦИЯ ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

В изпълнение на НП „Иновации в действие“  ПГИМ „Йордан Захариев“ е домакин на мобилност, в която наши партньори са ПГИ гр.Перник и ПГСС гр. Кюстендил. Програмата на мобилността включва сътрудничество и обмен на добри иновативни практики. Във връзка с това днес беше представен първият от поредицата открити уроци - упражнение на тема „Разчети с персонала“, който беше проведен с учениците от 11-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“. В този клас се осъществява и нашата иновация за успешна професионална реализация, чиято цел е обучението по счетоводство на предприятието да има по-голяма практическа насоченост,  а придобитите практически умения да станат по-приложими.

Учителите Диляна Боева и Соня Митова проведоха урока на базата на интегративния подход в обучението, като бяха  включени елементи от три учебни дисциплини – Счетоводство на предприятието – разширена професионална подготовка, Трудово право и Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация.

Бъдещите счетоводители показаха знания, свързани със същността и съдържанието на трудовите договори и необходимите документи за сключването им. Не пропуснаха да отбележат и важни задължения на работодателите, сред които регистрация на трудовите договори в НАП и задължителен инструктаж за безопасност и здраве при работа.

Бяха показани и практически умения за изготвяне на трудов договор, за изчисляване и осчетоводяване на работни заплати. Обработка на тези данни беше демонстрирана и чрез използване на програмен продукт „ТРЗ и ЛС pro“.

Изводът, който беше направен в края на урока е, че иновация на ПГИМ дава възможност за създаване на нова култура на учене при учениците, която е свързана не само с предоставяне на определени знания, а учи как да се прилага наученото, което е главната цел на обучението.

collageSite.png