Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Проект "Ученически практики"

В проект „Ученически практики“ са включени 27 ученици от XI клас на ПГИМ "Йордан Захариев". Учениците ходят на практика в шест фирми, където за тях отговарят шест наставници. Вече има девет приключили ученици с 240 отработени часа. На приключилите ученици се заплаща по 300 лв. и им се издават сертификати.

Нова Конкурсна процедура 33.17-2018 за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

           

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обявява нова Конкурсна процедура 33.17-2018 за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции са общини, регионални управления на образованието, държавни висши училища, държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища или обслужващи звена, регионални управления на образованието, държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

            Информацията за конкурсната процедура е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини.

           

 

Бизнес кафене

predpr 5

logo1

Клуб „Предприемачество“ при ПГИМ „Йордан Захариев“ с ръководител Диляна Боева, създаден по проект „Твоят час“ проведе заключителното си занимание – „Бизнес кафене“  на базата на метода „Световно кафене“.  Участниците имаха задача да генерират идеи за бизнес, използвайки природните и климатични ресурси на община Кюстендил. Те бяха разделени на 3 групи от по 4-5 човека /по 1 домакин в група и пътешественици/, които работиха на 4 сесии от по 5 минути. След изтичане на определеното време пътешествениците от всяка група си смениха местата.

В първата сесия се предлагаха идеи за бизнес. Във втората сесия дадените идеи бяха обсъдени и беше избрана най-подходящата. През третата сесия за избраните идеи беше изготвен  SWOT анализ - положителни страни, отрицателни страни, възможности и рискове. Накрая вече на първоначалните си места екипите подготвиха представянето на идеите си.

С цел да се създаде приятна, неформална атмосфера, която да предразположат учениците стаята беше  подредена по начин, различен от обичайния. Участниците работиха на три работни места,  на които имаше предварително разработени дидактически материали, цветни маркери, листове от флип чарт.

Накрая домакините на групите представиха крайните идеи – създаване на туристическа фирма, фирма за производство на био плодове и зеленчуци и за преработка на плодове и зеленчуци. В резултат от екипната работа бяха предложени и бъдещи бизнес контакти между трите фирми.

На практика чрез  прилагане на иновативни методи се получиха интересни и креативни предприемаческите идеи.

 

predpr 4 predpr 1 

 

predpr 2 predpr 4

    dineva

На 02.03.2018 година  ПГИМ "Йордан Зхариев" отбеляза патронния си празник.

На барелефа на Йордан Захариев в двора на гимназията ученици поднесоха цветя. 

barelef

В зала „ Асклепий“  на  РИМ- Кюстендил учениците от 10 и 11 клас присъстваха на лекция, посветена на  живота и делото на патрона на гимназията. Доц. Ангел Джонев представи най-новото издание „Изследовател с обектив“, събрало над 700 снимки, направени от Йордан Захариев.

В залата на Килийното училище се състоя тържество под  надслов „Йордан Захариев – неуморният радетел за българщина“.

„Тук младите хора  винаги са търсели изява, стремели са се да бъдат по-различни, по-знаещи и по-можещи от своите връстници. Доказателство за това са многото награди и отличия, завоюваните призови места в различни конкурси и състезания. Навсякъде името на ПГИМ е знак за качество, оригиналност, професионални знания и умения.

Стремежът на нашите възпитаници винаги е бил сами да поемат отговорност за своя живот и да прилагат на практика наученото. Учениците на ПГИМ завършват като изградени професионалисти, което е сигурен залог за успех в живота и кариерата. Успешната им реализация на пазара на труда е най-точният показател за качеството на полученото професионално образование.“ – подчерта в словото си г-жа Таня Динева – директор на гимназията.

 „ Равни в спорта“ бе мотото на проведения  спортен празник, в който взеха участие учениците от 11 и 12 клас.

4

3

2

 

ОТКРИТ УРОК ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“

От тази учебна година за първи път дисциплината „Предприемачество“ се изучава в осми клас. Обучението има за цел да разширява и усъвършенства компетентностите и да акцентира върху развитието на личностния потенциал на ученика. Реализира се чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание, работа по проекти, срещи с предприемачи и др.

Urok1

Учениците от 8-г клас, сп.“Банково дело“ под ръководството на своя преподавател Диляна Боева проведоха открит урок по предприемачество, в който представиха резултатите от обучението в час и работата си по допълнително поставените задачи, свързани с изготвяне на портфолио и съчинение по определена тема, свързана с предприемачеството.

Urok2

В своето портфолио те показаха наученото до този момент – от основните термини до бизнес идеята и бизнес модела.

Класът работи разделен на четири екипа, които от деветте основни блока на бизнес модела изготвиха негов макет и го разработиха за конкретна бизнес идея „Заведение за хранене“.

Urok3

Представени бяха и съчиненията на тема „Моята рецепта за успех“. Според тях успехът не винаги се материализира в голямо богатство или звездна слава. Зад добрия резултат, който всички виждат накрая, стои много работа, страст и упоритост.

Urok4

Гост на урока беше и госпожа Катя Хаджийска, собственик на бизнес. Тя разказа как е развила своето хоби до успешен бизнес и пожела на учениците да не пропускат шанса, който имат в момента да натрупат ценни знания за предприемачеството.

 

Urok6

Urok5