Печат

ПГИМ “ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ” - КЮСТЕНДИЛ

2500 Кюстендил, ул. "19 Февруари" № 28 ( Директор: 078/52 24 64;

Централа/факс: 078/52 22 38

www.pgimkn.com; e-mail: it_kustendil@abv.bg

 

ДИРЕКТОР

ТАНЯ ЖЕКОВА ДИНЕВА

Р А Б О Т Н О   В Р Е М Е

ОТ 07,30 ч. ДО 16,30 Ч.  /УЧЕБНО ВРЕМЕ/

ПОЧИВКА: ОТ 12,00 Ч. ДО 13,00 Ч.

ОТ 09,00 Ч. ДО 17,30 Ч.  /ПО ВРЕМЕ НА ВАКАНЦИИ/

ПОЧИВКА: ОТ 13,00 Ч. ДО 13,30 Ч.

ЗАПОВЕД № УД-629/16.09.2016 Г. 

НА НАЧАЛНИКА НА РУО - КЮСТЕНДИЛ