Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

В ПГИМ “Йордан Захариев” – гр. Кюстендил към 08.11.2021 г. се освободи още едно място в Х “Б” клас, специалност “Електронна търговия” – код 4820401  професия “Икономист - информатик” – код 482040, поради преминаване на ученик в самостоятелна форма на обучение и свободните места в тази паралеката са общо 9.

Ученичката  Анна-Мария Светославова Гъркова от  ПГИМ “Йордан Захариев“  е преизбрана като титуляр на област Кюстендил към Съвета на децата  към ДАЗД

1      

Анна-Мария Светославова Гъркова, ученичка от XI А клас със специалност Икономическа информатика в ПГИМ “Йордан Захариев“ гр. Кюстендил  отново  е преизбрана като титуляр на област Кюстендил към Съвета на децата -  консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Ученичката Анна-Мария Светославова Гъркова е номинирана за участие в конкурса за представител на Съвета за деца за област Кюстендил от Ученическия съвет на ПГИМ “Йордан Захариев“. Номинацията се базира на качествата на Анна-Мария Светославова Гъркова:  креативна е,  притежава организаторски умения, доказала се е, че умее да мотивира и обединява връстниците си за определени каузи или събития, може  да изразява и защитава общото мнение.

Съветът на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Във връзка с избора и като представител на област Кюстендил към Съвета на децата Анна-Мария Светославова Гъркова споделя: „Когато ми се обадиха по телефона и ми съобщиха:“ Честито, Вие сте одобрена за член на Съвета на децата към ДАЗД  и представлявате своята област Кюстендил“, много се развълнувах. За мен е чест да бъда в екипа на Съвета за децата, но това е и голяма отговорност, която осъзнавам.

През първия си мандат  имах шанса да участвам на среща с Мария Николова -  заместник министър-председател на Република България по икономическата и демографска политика, да участвам в изготвянето на “Бяла книга за детето”, участвах в инициативата „Най-голямото детско БЛАГОДАРЯ“ и „Най -големия открит урок“, открих много приятели от цялата страна. Разбрах, че  всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме смелостта да ги преследваме.”

4

Участие на ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ по програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 1 „Образователна мобилност на граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“, проект „Европейска кариера за професии с бъдеще“.

 2 1

Група от 32 ученика и 4 учители участваха в проекта, който се  проведе през периода от 21.08.2021 г. до 07.09.2021 г. в град Виланова и ла Желтру, Каталуния. По време на практиката си учениците имаха много дейности свързани с посешения на startup компании и лекции на тема: добри управленски практики в публичната администрация; добри управленски практики в частните компании; ролята на мениджъра по време на пандемия. Те имаха възможност да приложат наученото при изпълнението на своите проекти.

Цялата практика и обучение се осъществи по метода Observation-Action-Reflection. Дейностите се основаваха на обмяна на информация и опит с мениджъри и служители, наблюдение, делегиране на отговорности, изпълнение и проверка на груповите и индивидуалните задания и предизвикателства. Междукултурната комуникация с хората, с които се запознаха, им даде възможност да овладеят нови подходи, които могат да свържат с реалностите в България.

Уникална възможност имаха нашите ученици да се запознаят с историята, културата и традициите на Каталуния. Те посетиха град Барселона където разгледаха- Монтжуик, Саграда Фамилия, Катедралата на Барселона, Къщите на Гауди, парк „Гуел“, статуята на Колумб, стадиона Камп Ноу и пристанището.

В град Сиджис учениците посетиха исторически забележителности и се докоснаха до атмосферата на красивите испански плажове.

Всички дейности, които учениците извършиха, им помогнаха да усвоят нови знания за управление на администрацията и как една компания да бъде успешна.

През целия период на обучението работния език беше английски, което доведе до развитие на комуникативните умения и представяне пред публика на учениците.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с отпускане на стипендии за І-ви учебен срок на учебна 2021/2022 г., Ви уведомяваме:

Стипендии се отпускат след завършено основно образование.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование такова се придобива след завършен VII клас.

С прилагането на чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 328/21.12.2017 г., ще се запознаете от документите поставени на таблата във фоаето на третия етаж от централния вход на сградата.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за месечна стипендия може да получите от    касиера или главния счетоводител на училището.  

За социални стипендии - Месечният доход на член от семейството да бъде до 650.00 лв. включително за периода м.04-м.09.2021г./или м.03-м.08/ , но задължително да бъде уточнено, че трудовите възнаграждения се изплащат следващ месец и успех от 4,50 до 5,49

За отличен успех – от 5,50 до 6,00

За сираци -  заявление и копие от смъртен акт

За ученици с ТЕЛК – заявление и копие от решение на ТЕЛК.

Срокът за подаването на документите за получаване на всички видове стипендии по чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 33 e от 20.09.2021 г.  до 11.10.2021г включително.

Комисията съставена със Заповед № 408 от 03.12.2018 г. във връзка с чл. 8 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 год. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще разгледа подадените документи до 20.10.2021 г.