Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Анкета за родители

относно организацията на учебния процес в епидемиологична обстановка:

 
 
Анкетата е разработена от института за изследвания в образованието и Асоциация Родители.