Copyright 2021 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Утвърден план-прием за учебната 2020-2021 година