Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

БЪДЕЩИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ ДАДОХА ПРИМЕР ЗА ЕТИЧЕН И ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

IMG sn.3

Открит урок на тема „Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене“ беше проведен от учителя по предприемачество Диляна Боева с учениците от 8-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ на ПГИМ „Йордан Захариев“ гр.Кюстендил.

Няколко основни проблема определят живота ни днес, а и за в бъдеще – замърсяването на околната среда, използването на голямо количество природни ресурси и тяхното възобновяване. Решението им може да се търси в устойчивото икономическо развитие и „зеленото“ предприемачество, което е израз на нашата отговорност за създаване на света, за който мечтаем.

Учениците показаха своята съпричастност към проблемите, като чрез  иновативни методи предложиха идеи за бизнес с екологична и социална насоченост, свързани с преодоляване на  негативното въздействие на хората върху околната среда.

Изхождайки от факта, че един социално отговорен предприемач трябва да съчетава икономическия, екологичния и социалния ефект в своята работа, четирите екипа разработиха бизнес модел на идеята „Производство на хартиени торбички от рециклирани материали от хора в неравностойно социално положение.“

А казусът, свързан с етичното поведение в бизнеса, постави класа пред своеобразна управленска дилема. Предложените решения бяха интересни и изразяваха конфликта между приходите, разходите и печалбата на фирмата и нейната социална отговорност.

Да събираме опадъците разделно, да използваме торбички за многократна употреба, да отиваме на училище/на работа пеша или с велосипед... Стъпка по стъпка към създаване на света, за който мечтаем.

IMG sn.4

IMG sn.2

IMG sn.5