Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ОТКРИТ УРОК ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“

От тази учебна година за първи път дисциплината „Предприемачество“ се изучава в осми клас. Обучението има за цел да разширява и усъвършенства компетентностите и да акцентира върху развитието на личностния потенциал на ученика. Реализира се чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание, работа по проекти, срещи с предприемачи и др.

Urok1

Учениците от 8-г клас, сп.“Банково дело“ под ръководството на своя преподавател Диляна Боева проведоха открит урок по предприемачество, в който представиха резултатите от обучението в час и работата си по допълнително поставените задачи, свързани с изготвяне на портфолио и съчинение по определена тема, свързана с предприемачеството.

Urok2

В своето портфолио те показаха наученото до този момент – от основните термини до бизнес идеята и бизнес модела.

Класът работи разделен на четири екипа, които от деветте основни блока на бизнес модела изготвиха негов макет и го разработиха за конкретна бизнес идея „Заведение за хранене“.

Urok3

Представени бяха и съчиненията на тема „Моята рецепта за успех“. Според тях успехът не винаги се материализира в голямо богатство или звездна слава. Зад добрия резултат, който всички виждат накрая, стои много работа, страст и упоритост.

Urok4

Гост на урока беше и госпожа Катя Хаджийска, собственик на бизнес. Тя разказа как е развила своето хоби до успешен бизнес и пожела на учениците да не пропускат шанса, който имат в момента да натрупат ценни знания за предприемачеството.

 

Urok6

Urok5