Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Доброволците от ПГИМ“Йордан Захариев“ с грижа за околната среда

 

            Поредната среща на учениците от ПГИМ “Йордан Захариев“ с потребители на Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“. Този път поводът беше засаждане на растения от вида Американски червен дъб в района на Кюстендилския драматичен театър.
            Използвахме възможността и да поиграем боча - спорт, който се очаква да бъде включен в следващите Параолимпийски игри.
Нашите приятели от Дома ни очакват и за Коледните празници. Готвим изненади!
            Мероприятията се отразяват от участниците в клуб „Фотография и реклама“.

111

 

2222

33333

44444